slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kategorija: Vijesti Objavljeno 27 Listopad 2017
Napisao/la Grad-Vrbovec

Natječaj za upravnog referenta za pismohranu i opće poslove - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Referent za pismohranu i opće poslove.docx