slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

Radna tijela

Kategorija: Radna tijela

RADNA TIJELA

1. Mandatno povjerenstvo

- Štefica Fintić – predsjednica

- Tomislav Mladen – član

- Zlatko Herček – član

Mandatno povjerenstvo:

- na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za

Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata

nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- izvještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o

zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o

mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja

nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje

obavljati vijećničku dužnost,

- izvještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

 

2. Odbor za izbor i imenovanja

- Dijana Gaščić – predsjednica

- Marina Mikac – članica

- Zlatko Herček – član

- Marcela Ledinski – članica

- Tomislav Mladen – član

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim

odlukama Gradskog vijeća.

 

3. Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte

- Josip Jambrač – predsjednik

- Dijana Gaščić – članica

- Stjepan Tvorić – član

Odbor za Statut, Poslovnik i opće akte:

- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog

vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

- daje vjerodostojno tumačenje odluka/zaključaka ili drugih akata donesenih na

Gradskom vijeću,

- izrađuje pročišćeni tekst Statuta,

- obavlja i druge poslove određene Statutom.

 

4. Odbor za financije

- Damir Fašaić – predsjednik

- Mijo Mijatović – član

- Josip Jambrač – član

- Jadranko Mijalić – član

- Stjepan Tvorić – član

Odbor za financije:

- predlaže sustav financiranja javnih potreba Grad,

- daje mišljenje na prijedlog Proračuna, polugodišnjeg i završnog obračuna

Grada,

- razmatra i predlaže gradske poreze i prireze, odnosno poreznu politiku Grada,

- utvrđuje prijedlog visine primanjima vijećnika, te naknade troškova

vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,

- daje mišljenje na Izvješće Državnog ureda za reviziju, te

- razmatra i druga pitanja iz područja financija.

 

5. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca

- Josip Jambrač – predsjednik

- Mijo Mijatović – član

- Slavko Povrlišek – član

- Zlatko Herček – član

- Tihomir Antolković – član

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Vrbovca pokreće postupak za dodjelu nagrada i javnih priznanja raspisivanjem pozivnog natječaja za prikupljanje prijedloga te razmatra prijedloge i predlaže Gradskom vijeću kandidate za dodjelu nagrada i priznanja.

 

6. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

- Ivan Fiket – predsjednik

- Marina Mikac – zamjenica predsjednika

- Jasna Cvetek-Kolić – članica

- Ksenija Omazić – članica

- Marijan Kralj – član

- Ivan Komanović – zamjenik člana

- Damir Pejaković – zamjenik člana

 

 

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
Radno vrijeme svih ureda:

Ponedjeljak - Petak 07-15h

Karta