slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

4. sjednica

Kategorija: Sjednice Objavljeno 09 Listopad 2017
Napisao/la GradVrbovec

Poziv za 4. sjednicu Vijeća.pdf

Verificirani Zapisnik s 4. sjednice Vijeća.pdf

T1 - Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna - 01.01.-30.06.2017.zip

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 01.01.-30.06.2017. - opći dio.pdf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 01.01.-30.06.2017. - posebni dio.pdf

T2 - Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna za 2017.zip

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - opći dio.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - opći dio - 2.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca za 2017. godinu - posebni dio.pdf

T3 - Don. izmj. i dop. Prog. - kom. inf. i društ. djel. za 2017.zip

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja kom. inf. za 2017.pdf

I. izmjene i dopune Programa održavanja kom. inf. za 2017.pdf

I. izmjene i dopune Programa JP u kulturi za 2017.pdf

II. izmjene i dopune Programa JP u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017.pdf

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2017.pdf

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu i CZ za 2017.pdf

T4 - Donošenje Odluke o refinanciranju dugoročnog kredita.zip

Odluka o izdavanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu.pdf

T5 - Donošenje Odluke o Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovca.zip

Odluka o Planu mreže dječjih vrtića na području grada Vrbovca.pdf

T6 - Donošenje Odluke o mreži osnovnih škola Grada Vrbovca.zip

Odluka o mreži osnovnih šskola Grada-Vrbovca.pdf

T7 - Donošenje Odluke o dav. preth. sugl. na Pravilnik o unut. ustr. i nac. rada DVV.zip

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dj. vrtića Vrbovec.pdf

T8 - Don. Zaklj. o utvrđiv. prijedloga za razr. i im. mrtvozornika.zip

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga za razrješenje i imenovanje mrtvozornika.pdf

T9 - Informacija o stanju projekta dogradnje Gradskog stadiona.zip

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 7 - 15 h