slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

Mjesni odbori

EVIDENCIJA MJESNIH ODBORA - izbori za Vijeća M.O. 10. svibnja 2015. godine 
Rbr. Naziv Mjesnog odbora Predsjednik M.O.     
1. M.O. Banovo Franjo Požgaj    
2. M.O. Brčevec Zdenko Kralj    
3. M.O. Celine  Vlado Mesnik    
4. M.O. Cerik-Marenić Josip Šoda    
5. M.O. Cerje  Ivan Novosel    
6. M.O. Donji Tkalec  Darko Rabudić    
7. M.O. Dulepska  Marica Penđak    
8. M.O. Gaj  Zdravko Pankretić    
9. M.O. Gornji Tkalec  Ivan Car    
10. M.O. Gostović  Josip Abramović    
11. M.O. Gradečka  Stjepan Baštek    
12. M.O. Greda Đuro Svinjar    
13. M.O. Hruškovica  Dražen Sabolić    
14. M.O. Konak  Zvonko Bračić    
15. M.O. Lonjica  Štefica Fintić    
16. M.O. Lovrečka Varoš  Franjo Šaško    
17. M.O. Lovrečka Velika  Ivica Antolković    
18. M.O. Luka  Mijo Mijatović    
19. M.O. Lukovo Valent Juršetić    
20. M.O. M. J. Zagorke  Dragutin Škrlec    
21. M.O. Martinska Ves Marica Patljak Šušak    
22. M.O. Negovec Damir Fašaić    
23. M.O. Novo Selo Željko Kajinić    
24. M.O. Peskovec Marko Nevolić    
25. M.O. Pirakovec Ivančica Sović    
26. M.O. Poljana  Josip Jajtić    
27. M.O. Poljanski Lug Stjepan Budiselić    
28. M.O. Prilesje Vladimir Kolić    
29. M.O. Samoborec Stjepan Bunjački    
30. M.O. Savska cesta  Milan Juričić    
31. M.O. Topolovec Siniša Sabolić    
32. M.O. Vinogradska  Franjo Malinovsky    
33. M.O. Vrbovec Centar Vlado Kožar    
34. M.O. Vrbovec Donji  Zlatko Mađerec    
35. M.O. Vrbovec JUG I Darko Pankretić    
36. M.O. Vrbovec JUG III  Ivan Cvok    
37. M.O. Vrbovečki Pavlovec Ivan Petrak, st.    
38. M.O. Vrhovec  Tomislav Čolig    
39. M.O. Vuki  Damir Ferenčak    
40. M.O. Zagrebačka  Željko Pankretić    
41. M.O. Žunci  Darko Jantoljak    

 

 

 

    

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
Radno vrijeme svih ureda:

Ponedjeljak - Petak 07-15h

Karta