slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

Sukob interesa

Grad Vrbovec, temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016.) obavještava, da ne postoje gospodarski subjekti sa kojima bi predstavnici naručitelja ili sa njima povezane osobe iz članka 76. i 77. istog Zakona, bile u sukobu interesa u smislu odredbi članka 76. istog Zakona.