slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Vrbovec uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).
 
Službenik za informiranje je Tomica Pisačić, prof.
 
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
  • telefonom na broj:  01/2799-913
  • telefaksom na broj: 01/2791-015
  • poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec 
  • usmeno u sjedištu Grada Vrbovca 
 

 

 

    

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
Radno vrijeme svih ureda:

Ponedjeljak - Petak 07-15h

Karta