slide0
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Vrbovec uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).
 
Na pristup informacijama u postupcima pred Gradom Vrbovcem ne naplaćuju se upravne pristojbe. Grad Vrbovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave, a koji plaća korisnik prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" broj 12/14 i 15/14).
Kriteriji se primjenjuju i na naknadu za ponovnu uporabu informacije. 
 
Službenik za informiranje je Katarina Škudar Vincek. 
 
 
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
  • telefonom na broj:  01/2799-904
  • telefaksom na broj: 01/2791-015
  • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • poštom na adresu: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec 
  • usmeno u sjedištu Grada Vrbovca 
 

Opće informacije

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
centrala: 01/2799-900
 
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 7 - 15 h