Službene stranice Grada Vrbovca

Istaknute Vijesti

Najnovije Vijesti

Počinju prijave za rad u biračkim odborima

Započinju prijave za rad u biračkim odborima za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika i izbora zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (dalje: lokalni izbori) na mjestima predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora.

Nova Pravna klinika

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 12. travnja od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca.

Otvoren natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca

Grad Vrbovec objavio je Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca.

Nova Pravna klinika u ožujku

Pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta. Daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, klinika može pomoći u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Potpora jednokratnim isplatama vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara

Grad Vrbovec objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne potpore vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara na području grada Vrbovca za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19.
Radi se o jednokratnim, bespovratnim potporama djelatnostima kojima je zbog epidemije obustavljen rad, odnosno radi se o potporama od 5.000 kuna za objekte kojima je privremeno obustavljen rad i 3.000 kuna za objekte kojima je djelomično obustavljen rad.

5. krug javnog natječaja – prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Od 1. ožujka 2021. započinje 5. krug u kojem zainteresirani ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“ i to za:   čestice koje imaju direktan pristup cesti: A) k.č.br. 3295/9, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 2880 m2, B) k.č.br. 3295/23, zk.ul.br. 4925, k.o. Vrbovec 1, površine 3126 m2, […]

Kreće podjela uplatnica za komunalnu i naknadu za uređenje voda

Grad Vrbovec sukladno dosadašnjoj praksi i ove će godine putem ovlaštenih dostavljača izvršiti dostavu uplatnica obveznicima komunalne naknade te obveznicima naknade za uređenje voda.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2021. godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2021. godinu
Datum objave natječaja: 16.02.2021.
Rok za dostavu prijava na natječaj: 19.03.2021.