Službene stranice Grada Vrbovca

Istaknute Vijesti

Najnovije Vijesti

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Pirakovec

Javni poziv kojim Grad Vrbovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca objavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake: k.o. Pirakovec kčbr. 129/2 u naselju Pirakovec o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu […]

Tretiranje komaraca na području grada Vrbovca

Škarda sanitarna zaštita iz Čazme izvršit će tretiranje komaraca na području grada Vrbovca i prigradskih naselja u četvrtak, 17. lipnja u večernjim satima.

Odluka o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2027.g.

Odluka o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2027.g. Odluka o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2021. do 2027. godine

Obavezno uklanjanje ambrozije

Komunalno redarstvo Grada Vrbovca obavještava vlasnike i korisnike poljoprivrednih obrađenih i neobrađenih zemljišta (vrtova, oranica, livada i slično) šuma i lovišta te druge obveznike, da su dužni provesti mjere sustavnog uništavanja ambrozije i drugih štetnih korova s ciljem suzbijanja i sprječavanja njihovog daljnjeg širenja.

Lokalni izbori 2021. – sastav biračkih odbora

Obavještavamo osobe koje su se prijavile za rad u biračkim odborima na mjestu predsjednika i potpredsjednika biračkih odbora na Lokanim izborima koji će se održati 16. svibnja 2021. godine o rasporedu odabranih kandidata što se može provjeriti na sljedećem linku https://www.izbori.hr/lokalni2021/birodb/1/ Odabrani kandidati će o daljnjem tijeku izbornih radnji vezano za biračke odbore biti na […]

Pravna klinika u svibnju

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 10. svibnja od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste. Svi nositelji prava moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. svibnja 2021. godine od 8 do 11 sati u prostorijama tvrtke GEO LEGIN d.o.o. – poslovnica Vrbovec Trg Petra Zrinskog 13 ili na telefon 01/5614262.

Privremena nemogućnost pristupa peronu osobama sa smanjenom pokretljivošću u kolodvoru Vrbovec

HŽ infrastruktura poslala je dopis s informacijom o privremenom ograničenju pristupa peronu osobama smanjene pokretljivosti na željezničkom kolodvoru Vrbovec. S izvođačima radova dogovoreno je da će osoblje izvodača radova radnim danom (Po-Su) od 8 do 16 sati osigurati ljude za pomoć invalidnim osobama sa smanjenom pokretljivošću pristupu do perona.