Službene stranice Grada Vrbovca

Istaknute Vijesti

Najnovije Vijesti

Pravna klinika u svibnju

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 10. svibnja od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava će pružati besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste. Svi nositelji prava moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. svibnja 2021. godine od 8 do 11 sati u prostorijama tvrtke GEO LEGIN d.o.o. – poslovnica Vrbovec Trg Petra Zrinskog 13 ili na telefon 01/5614262.

Privremena nemogućnost pristupa peronu osobama sa smanjenom pokretljivošću u kolodvoru Vrbovec

HŽ infrastruktura poslala je dopis s informacijom o privremenom ograničenju pristupa peronu osobama smanjene pokretljivosti na željezničkom kolodvoru Vrbovec. S izvođačima radova dogovoreno je da će osoblje izvodača radova radnim danom (Po-Su) od 8 do 16 sati osigurati ljude za pomoć invalidnim osobama sa smanjenom pokretljivošću pristupu do perona.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraz

Slijedom Odluke Župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode mraz (KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ: 238/1-03-21-02 od 21. travnja 2021.) Grad Vrbovec poziva oštećenike, fizičke i pravne osobe te registrirane OPG-ove sa svog područja na čijim poljoprivrednim kulturama je nanijeta šteta od mraza u razdoblju od 05. do 12. travnja 2021. godine da istu prijave Povjerenstvu za […]

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2021. godini

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2021. godini.

Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, uključujući ustanove, udruge i druge neprofitne organizacije zaslužne za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Počinju prijave za rad u biračkim odborima

Započinju prijave za rad u biračkim odborima za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika i izbora zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (dalje: lokalni izbori) na mjestima predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora.

Nova Pravna klinika

Nova Pravna klinika održat će se u ponedjeljak, 12. travnja od 10 do 13 sati u velikoj gradskoj vijećnici Grada Vrbovca.

Otvoren natječaj za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca

Grad Vrbovec objavio je Pozivni natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Vrbovca.