Službene stranice Grada Vrbovca

Istaknute Vijesti

Najnovije Vijesti

Kreće podjela uplatnica za komunalnu i naknadu za uređenje voda

Grad Vrbovec sukladno dosadašnjoj praksi i ove će godine putem ovlaštenih dostavljača izvršiti dostavu uplatnica obveznicima komunalne naknade te obveznicima naknade za uređenje voda.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2021. godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2021. godinu
Datum objave natječaja: 16.02.2021.
Rok za dostavu prijava na natječaj: 19.03.2021.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području javnih potreba u kulturi za 2021.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
Datum objave natječaja: 16.02.2021.
Rok za dostavu prijava na natječaj: 19.03.2021.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2021. godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2021. godinu
Datum objave natječaja: 16.02.2021.
Rok za dostavu prijava na natječaj: 19.03.2021.

Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2020./2021.

Grad Vrbovec u suradnji sa OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke u pripremnim je radnjama za potpisivanje ugovora sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ kojim bi se osigurala besplatna prehrana za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj 2020./2021. godini.

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca održat će se 19. veljače 2021. godine s početkom u 18:00 sati. Poziv 35. sjednica

Prijava šteta od potresa

Slijedom Odluke Župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode potres (KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ: 238/1-03-21-01 od 27. siječnja 2021. godine) Grad Vrbovec poziva oštećenike, fizičke i pravne osobe sa svog područja na čijoj je imovini 29. prosinca 2020. godine nastala šteta od potresa da istu prijave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Vrbovca u […]

Grad financira kastraciju i sterilizaciju mačaka

Grad Vrbovec objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova kastracije i sterilizacije mačaka na području grada Vrbovca u 2021. godini.