Službene stranice Grada Vrbovca

Istaknute Vijesti

Najnovije Vijesti

Tretiranje komaraca na području grada Vrbovca i prigradskih naselja

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području Grada Vrbovca sa prigradskim naseljima dana 16. srpnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije […]

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca Ispravak javne objave javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna PPU Grada Vrbovca 0.Obrazloženje 0.Odredbe 0.Postupak strateške procjene 0.Sažetak za javnost 0.Zahtjevi+odgovori 1.Korištenje i namjena površina 2.1.Prometna mreža 2.2.Telekomunikacijska i poštanska mreža 2.3.Elektroenergetska mreža 4.01.Donji Tkalec, Graberščak, Gornji Tkalec, Žunci 4.02.Cerik, […]

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovca o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnih komunikacijskih posrednika u školskoj 2021./2022. godini, OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke raspisale su natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku 2021./2022. godinu. Pojedinosti vezane za natječaj mogu se pronaći u članku.

Novo tretiranje komaraca na području grada Vrbovca i prigradskih naselja

Škarda sanitarna zaštita iz Čazme izvršit će tretiranje komaraca na području grada Vrbovca i prigradskih naselja u petak, 2. srpnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje s aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa.

Plan preventivne proljetne deratizacije na području Grada Vrbovca s prigradskim naseljima u 2021.godini

Plan provedbi usluga deratizacije na području Grada Vrbovca sa prigradskim naseljima za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima. Plan der. Vrbovec-P-2021

Popis stanovništva 2021. – Javni poziv

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.  godine.

Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste u naselju Pirakovec

Javni poziv kojim Grad Vrbovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrbovca objavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koja obuhvaća dio katastarske čestice oznake: k.o. Pirakovec kčbr. 129/2 u naselju Pirakovec o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu […]

Tretiranje komaraca na području grada Vrbovca

Škarda sanitarna zaštita iz Čazme izvršit će tretiranje komaraca na području grada Vrbovca i prigradskih naselja u četvrtak, 17. lipnja u večernjim satima.