Službene stranice Grada Vrbovca

Istaknute Vijesti

Najnovije Vijesti

Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu

Temeljem podnesenog i odobrenog projektnog prijedloga, Grad Vrbovec je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu“, koji je na snazi od 12. studenog 2018. godine. Sklopljenim Ugovorom se ukupna vrijednost Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu određuje […]

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uključujući prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Uređenje čvora Poljanski Lug i rijeke Lonje na području Ivanić-Grada

Informacija o zahtjevu za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Elaborat

Obavijest o edukaciji biračkih odbora, tehničkim uputama i epidemiološkoj zaštiti

Iz razloga nemogućnosti održavanja klasične edukacije biračkih odbora, zbog epidemiološke situacije, za provedbu Izbora za zastupnike u Hrvatski sabor organizirane su edukacije putem webinara koji su objavljeni na stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Link https://www.izbori.hr/site/aktualnosti/online-edukacije-birackih-odbora-webinari/2585 Državno izborno povjerenstvo je, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, objavilo i upute za glasanje na dan izbora i […]

Javni poziv – financiranje troškova sterilizacije kuja

Grad Vrbovec financirat će vlasnicima pasa troškove sterilizacije kuja u iznosu od 50% iznosa troškova, a maksimalno 300,00 kuna  (s PDV-om). Pod pojmom sterilizacije kuja podrazumijeva se trošak zahvata u maksimalnom iznosu od 300,00 kuna.

Javni poziv – financiranje troškova mikročipiranja pasa

Grad Vrbovec financirat će vlasnicima pasa troškove mikročipiranja pasa u iznosu od 100,00 kuna (s PDV-om). Pod pojmom mikročipiranje, podrazumijeva se usluga mikročipiranja, trošak mikročipa te trošak putovnice za psa, što pokriva iznos od 100,00 kuna.

Rješenje o odrđivanju biračkih mjesta

Rješenje

Dezinsekcija komaraca na području grada Vrbovca

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršit će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca na području grada Vrbovca u subotu 27. lipnja u večernjim satima. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.

Zaprašivanje komaraca na području Vrbovca

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršit će larvicidno i adulticidno tretiranje
komaraca na području grada Vrbovca 12. lipnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje s aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvidida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa.