56. sjednica Gradskog poglavarstva

Za četvrtak, 10. veljače 2005., sazvana je 56. sjednica Gradskog poglavarstva. Od čak 16 točaka dnevnog reda istaknimo samo najvažnije:

Pod drugom točkom dnevnog reda Poglavarstvo će razmotriti prijedlog predugovora kojeg su dostavile Županijske ceste za kupnju asfaltne baze Komunalca Vrbovec u Gradečkom Pavlovcu. Županijske ceste planiraju kupiti staru asfaltnu bazu s pripadajućim zemljištem te na njezinom mjestu sagraditi novu asfaltnu bazu. Nakon pregovora Komunalca i Županijskih cesta, Županijske ceste dostavile su Komunalcu Predugovor o kupoprodaji. Ukupna cijena asfaltne baze i pripadajućeg zemljišta prema prijedlogu Predugovora iznosi 2 902 454,73 kn. Prijedlog Predugovora mora razmotriti Poglavarstvo budući da je Grad Vrbovec većinski vlasnik Komunalca Vrbovec.

Pod trećom točkom Poglavarstvo će proglasiti Komunalac Vrbovec trgovačkim društvom od posebnog interesa za Grad, kako bi imenovanje gradskih dužnosnika u Nadzorni odbor Komunalca bilo u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (NN br. 163, 16. 10. 2003.).

Četvrta i peta točka vezane su uz treću: Poglavarstvo će odlučivati o imenovanju svoja 3 člana u Nadzorni odbor Komunalca (4. točka), te svog predstavnika u Skupštini Komunalca (5. točka).

Pod šestom točkom dnevnog reda raspravljat će se o Odluci o kriterijima i mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vrbovca u 2005. godini. Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje osnovnog školstva za 2005. godinu iznosi 4 226 920,00 kn, što je povećanje od 8,85% u odnosu na 2004. godinu.

Pod sedmom točkom Poglavarstvo će raspravljati o reguliranju usluge taksiprijevoza na području grada budući da postoji konkretan zahtjev za obavljanjem te djelatnosti.

Pod osmom točkom raspravljat će se o konačnom prijedlogu Urbanističkog plana ureðenja Grada Vrbovca. Nakon završene javne rasprave, odnosno isteka roka za davanje primjedbi, Poglavarstvu su upućena tri zahtjeva. Posebno je zanimljiv onaj u kojem "Quada Projekt d.o.o." traži proširenje poslovne zone u Zagrebačkoj ulici i to radi izgradnje Trgovačkog centra. Riječ je o četiri parcele zapadno od postojećeg autosalona Citroen u Zagrebačkoj ulici.

Od važnijih točaka dnevnog reda treba još spomenuti jedanaestu pod kojom će se razmatrati ponuda trgovačkog društva "Dioniz" iz Zeline za sufinanciranje "Glasnika Sv. Ivana Zeline i Vrbovca". Naime, "Dioniz" izdaje mjesečnik "Zelinski glasnik" od 2000. godine te se sad želi pod novim imenom proširiti i na područje našeg grada. "Dioniz" planira izdavati "Glasnik Sv. Ivana Zeline i Vrbovca" 10 puta godišnje te traži od Poglavarstva sufinanciranje u iznosu od 3 000,00 kuna po broju, što bi godišnje iznosilo 30 000,00 kuna. Zahtjev trgovačkog društva čini se prihvatljivim budući da Vrbovec od 2001. nema svoje tiskano glasilo te da je cijena samo jednog broja "Kronike Grada Vrbovca", u vrijeme kad ju je objavljivao Radio Vrbovec, iznosila preko 30 000,00 kuna.