Izvještaj s 56. sjednice Gradskog poglavarstva

Sinoć je održana četiri sata duga 56. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Vrbovca.

Kako smo izvještavali, pod drugom točkom dnevnog reda Poglavarstvo je razmatralo prijedlog predugovora kojeg su dostavile Županijske ceste za kupnju asfaltne baze Komunalca Vrbovec. Prijedlog predugovora Županijskih cesta doživio je niz primjedbi i kritika zbog nepreciznosti te nepovoljnog položaja Komunalca pa ga je Poglavarstvo odbilo. Donesen je zaključak da ovaj put Komunalac Vrbovec sastavi prijedlog Predugovora uzevši u obzir sve primjedbe iznesene na sjednici.

Treća točka dnevnog reda skinuta je s dnevnog reda radi daljnjeg usuglašavanja članova Poglavarstva.

Tema šeste točke dnevnog reda bila je Odluka o kriterijima i mjerilima financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vrbovca u 2005. godini. Odluka je donesena jednoglasno bez rasprave.

Sedma točka – utvrđivanje Prijedloga Odluke o obavljanju taksi prijevoza na području Grada Vrbovca – izazvala je dosta rasprave među članovima Poglavarstva. Poglavarstvo se, naime, našlo u dilemi da ili regulira obavljanje te djelatnosti izdavanjem koncesija za Grad Vrbovec, čime bi se građanima garantirala uredna usluga taksi prijevoza, ali bi se postojećem taksi prijevozniku onemogućilo da jednim vozilom obavlja i klasični taksi prijevoz i linijski, povremeni prijevoz putnika, ili pak da se ne donese nikakva odluka. Nakon dulje rasprave, Poglavarstvo je odlučilo odgoditi donošenje Odluke o obavljanju taksi prijevoza.

Pod osmom točkom Poglavarstvo nije usvojilo Konačni prijedlog UPU-a. Naime, nakon provedene javne rasprave zaprimljene su dodatne primjedbe, a i Poglavarstvo je samo iznijelo niz primjedbi koje će morati biti razmotrene. Zbog toga će se ponoviti i javna rasprava, a kako bi građani bili bolje upoznati s UPU-om, on će biti objavljen na ovim stranicama te izvješen u Narodnoj knjižnici zajedno s knjigom primjedbi.

Kako je i očekivano pod jedanaestom točkom Poglavarstvo je jednoglasno prihvatilo Ponudu trgovačkog društva "Dioniz" za sufinanciranje "Glasnika Sv. Ivana Zeline i Vrbovca" u iznosu od 3 000 kn po broju.