Sa sjednice Poglavarstva 16. 3. 2005.

Na posljednjoj sjednici Gradskog poglavarstva ravnateljice POU i Narodne knjižnice Vrbovec Marija Sabolić i Nada Kušić podnijele su izvješća o radu navedenih institucija u prošloj godini. U 2004. godini programa rada POU ostvarivao se kroz kulturu, Osnovnu glazbenu školu, autoškolu, tečajeve, obrazovanje i osposobljavanje odraslih i službe općih poslova. Kulturna zbivanja je vrbovečko POU ostvarilo kroz Kino Vrbovec, koje je prikazalo 9 filmova s 196 posjetitelja i 3 filma za škole u 20 predstava 2 2.700 posjetitelja, zatim putem galerijsko izložbene djelatnosti putem koje su organizirane 3 izložbe, zatim putem mnoštva priredaba i ostalih kulturnih zbivanja tijekom cijele godine. U Osnovnu glazbenu školu prošle je godine upisano 138 učenika u 11 odjeljenja na 9 instrumenata. U autoškoli su zaposlena dva instruktora, a osposobljeno je 112 kandidata. Organizirani su i tečajevi engleskog jezika s ukupno 73 polaznika, te tečaj trgovaca na kojem je osposobljeno 12 polaznika. U osnovnom obrazovanju odraslih, koji su za polaznike besplatni, prošle su godine upisana 24 učenika. Verificirano je i 9 programa za osposobljavanje, te je provedeno osposobljavanje za njegovatelje, koje su završila 24 polaznika. Prošle se godine krenulo i u rekonstrukciju, sanaciju, investicijsko održavanje i opremanje zgrade Učilišta, za što je bilo osigurano 325 tisuća kuna.

Fond knjiga Narodne knjižnice Vrbovec broji više od 33 tisuće svezaka, a prošle je godine nabavljeno 2.700 novih svezaka. Tijekom 2004. godine u Knjižnicu je bilo učlanjeno 1.507 članova, od čega su preko 73 posto đaci i studenti. Uz svoju redovitu djelatnost Knjižnica organizira i kulturne, obrazovne i izložbene aktivnosti. Tijekom Mjeseca hrvatske knjige svi prvašići su besplatno učlanjeni, a tu su pogodnost mogli iskoristiti i umirovljenici u mjesecu prosincu.

Gradska služba Grada Vrbovca obavlja, među ostalim, i poslove što se odnose na pismohranu, u kojoj se pohranjuje registrirano i arhivsko gradivo do njegove predaje nadležnom arhivu. Premda je problematika arhiviranja dokumentacije dugo prisutna, pismohrana, kao ustrojstvena jedinica, nije ustrojena. Razlozi za to su nepostojanje odgovarajućeg prostora koji bi udovoljavao propisanim uvjetima, pa se još uvijek svi dokumenti nastali u radu službi i tijela Grada Vrbovca pospremaju i čuvaju u tzv. «priručnim» pismohranama svakog službenika. Svaki pravni ili poslovni subjekt dužan je, u okviru svoje temeljne nadležnosti i ovlaštenja, urediti i propisati postupke glede zaštite i čuvanja dokumentacije. Ovo je složen i osjetljiv zadatak za koji se nikada «nije imalo vremena», osim kada pod višim pritiskom dođe do «velikog spremanja».

Iz tih razloga Gradsko je poglavarstvo donijelo Pravilnik o zaštiti, obradi i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva s Popisom dokumenata i rokovima njihovog čuvanja, kao prvi korak za cjelovito i u skladu sa zakonskim propisima, uređeno područje čuvanja i zaštite arhivskog i registraturno gradiva Grada Vrbovca.

Predstavničko tijelo jedinica regionalne samouprave, odnosno Županijska skupština Zagrebačke županije, a na prijedlog općinskih i gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok umrlih izvan zdravstvene ustanove. Sukladno tome Grad Vrbovec uputio je prijedlog mrtvozornika Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije. Za područje Vrbovca predloženi doktori – mrtvozornici su: Irena Glad, Vesna Knaflec, Nevenka Zukanović, Andrea Persoli i Zvonimir Zoger. Za Dubravu su predloženi Vjekoslav Horvat, Nevenka Zukanović i Ksenija Dlaka, za Farkaševac Vjekoslav Horvat, Ksenija Dlaka i Nada Jonke, za Rakovec Matija Majić i Snježana Czindery, za Preseku Matija Majić i Snježana Czindery i za Gradec Duška Dominiković i Ivan Patron.

Kao i prethodnih godina i ove će godine Grad Vrbovec, na poziv prijateljskog grada Hattersheima, a u suradnji sa Srednjom školom Vrbovec, uputiti dvije učenice na tradicionalni međunarodni umjetnički tjedan iz područja likovne umjetnosti, koji se održava od 25. 7. do 5. 8.. Grad Vrbovec pokrivat će troškove puta za učenice Barbaru Kust i Mateju Hrgovan.