Izvještaj s 58. sjednice Gradskog poglavarstva

Sinoćnja sjednica Gradskog poglavarstva bila je jedna od najduljih do sada održanih; trajala je gotovo 6 sati, najviše zahvaljujući raspravi o konačnom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja grada Vrbovca.

Krenimo redom. Pod prvom točkom dnevnog reda Poglavarstvo nije usvojilo zapisnik s prethodne sjednice jer on još nije izrađen. Podsjetimo, ova se sjednica održala samo tjedan dana nakon prethodne.

Urbanistički plan uređenja

Pod drugom točkom dnevnog reda Poglavarstvo je raspravljalo o Konačnom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja grada Vrbovca. Mogli bismo reći o konačnom konačnom prijedlogu, jer je nakon redovne javne rasprave (12.11.2004. – 12.12.2004.) na temelju zaključka Poglavarstva s 56. sjednice, održane 10.2.2005., organiziran i njezin nastavak (25.02.2005. do 09.03.2005.).

Tijekom produljene javne rasprave prispjele su 54 primjedbe na prijedlog UPU-a. Komisija za praćenje izrade i donošenja prostornih planova za Grad Vrbovec na svojoj sjednici održanoj 11.03.2005. spomenute je prijedloge pojedinačno analizirala i predložila korekcije koje je izrađivač UPU-a, Arhitektonski atelier Deset iz Zagreba, prihvatio.

Veći broj građana i ovaj put je zahtijevao proširenje granica obuhvata UPU-a na ulicu Ivana Gorana Kovačića. Od strane Grada sličan je zahtjev upućen tokom prethodne rasprave i nadležnom Ministarstvu, no ono je u svom dopisu ustvrdilo da se granice UPU-a ne mogu mijenjati jer su utvrđene planom višeg reda, u ovom slučaju Prostornim planom uređenja grada (PPUG). Ulica Ivana Gorana Kovačića moći će ući unutar granica UPU-a tek u postupku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrbovca.

Dosta se primjedbi odnosilo na pješački prolaz iza zgrade Pučkog otvorenog učilišta. 2. osnovna škola tražila je da na spomenutom području ostane samo pješački prolaz, dok većina stanara traži i jednosmjernu ulicu. Zbog nedovoljno razjašnjenih imovinskih odnosa i oprečnih interesa vezanih uz to područje Komisija je predložila izradu detaljnog plana uređenja (DPU). Nakon podulje rasprave oko ovog područja Poglavarstvo je usvojilo prijedlog Komisije.

Komisija je u svom izvješću odbila zahtjev Quada Projekta d.o.o. za proširenjem poslovne zone na četiri parcele zapadno od postojećeg autosalona Citroën u Zagrebačkoj ulici. Podsjetimo, na spomenutim parcelama trebao je niknuti trgovački centar Lidl, a vlasnici parcela već su ih prodali tvrtki Quada Projekt d.o.o. Prema objašnjenju Komisije «spomenute se parcele nalaze uz najprometniju gradsku ulicu…, a u profilu ulice nema mogućnosti za izgradnju trake za lijevo skretanje, te bi otvaranje sadržaja koji privlače veliki automobilski promet dovelo do bitnog smanjenja sigurnosti prometa u ovom dijelu grada». No, Poglavarstvo je zemljište na sjevernoj strani Zagrebačke ulice od Motela Bunčić do Trgomonta prenamijenilo u poslovnu zonu (M2 – mješovita namjena – pretežito poslovna) i tako neizravno udovoljilo zahtjevu Quada Projekta d.o.o. Time je praktički omogućena izgradnja trgovačkog centra Lidl, naravno, ukoliko Gradsko vijeće usvoji ovaj prijedlog UPU-a.

Isto tako je prema zahtjevu udruženja obrtnika i mjesne zajednice Zagrebačke ulice predložena prenamjena zemljišta u Zagrebačkoj od De Piennesove do semafora iz M1 (mješovita namjena – pretežito stambena) u M2 (mješovita namjena – pretežito poslovna).

Planovi za budućnost

Treća točka usko je vezana za prethodnu; pred Poglavarstvom se našlo Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje 2002.-2004. i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005.-2009. Kako bi bilo jasnije o čemu je zapravo riječ, Izvješće sadrži analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata (PPUG, UPU, DPU), a Program mjera određuje izradu novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja. Osim toga, Programom mjera utvrđuje se potreba uređenja zemljišta i objekata, izvori za financiranje, te rok u kojem je određeno zemljište ili objekt potrebno urediti. Tako se ovim Programom mjera predviđa izrada detaljnih planova uređenja (DPU) zone «Poduzetnik Vrbovec», stambene zone «Sjever», zone Jug 2, sportsko rekreacijske zone, Vinogradske ulice, novog dijela groblja, te područja Travnik 1 i Travnik 2. Programom mjera propisuje se izgradnja spojne ceste za parkiralište u centru dužine 100 m do 2006. godine, izgradnja spojne ceste u Poduzetničkoj zoni od Martinske Vesi do Vrbovca dužine 1800 m do 2007. g. Do 2008. planirana je i rekonstrukcija Trga Petra Zrinskog s obnovom Parka. Od kapitalnih objekata predviđena je, između ostalog, rekonstrukcija zgrade Pučkog otvorenog učilišta (rok je 2006. g.), obnova fasade «Kule» i zgrade «Patačić» (2007. g.), obnova Ljetne pozornice s uređenjem okoliša (2007. g.), te obnova kapelice Sv. Florijana u Vrbovcu (2008. g.). Izvješće i Program mjera jednoglasno su prihvaćeni.

Pod četvtom točkom Poglavarstvo je odlučivalo o zamolbi Nevenke Mikić za postavljanjem kioska za prodaju dnevnog tiska pored Gradske tržnice. Riječ je o lokaciji ispod terase kafića «Komedija». Zamolba je prihvaćena.

Predmet pete točke dnevnog reda trebalo je biti Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja i rada Policijske postaje Vrbovec u 2004. godini, no kako podnositelj Izvješća, načelnik policijske postaje Stjepan Benčak, nije došao na sjednicu, točka je skinuta s dnevnog reda. Inače kako stoji u Izvješću, broj kaznenih djela u 2004. g. porastao je za 26,75% u odnosu na 2003. godinu, dok se broj prometnih nesreća smanjio za 22,9%.

Inventura poslovanja

Pod šestom točkom Poglavarstvo je odlučivalo o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa rada Gradskog poglavarstva od 2002. do 2005. godine. Riječ je o svojevrsnoj inventuri poslovanja vladajuće koalicije tijekom četverogodišnjeg mandata. Spomenuto je Izvješće ujedno dobar pregled onoga što se događalo u Vrbovcu u protekle 4 godine. Spomenimo samo neke izvršene radove navedene u Izvješću : Završen je i pušten u rad regionalni vodovod Zagreb-Istok (2003.). Dovršeno je parkiralište u centru Vrbovca, spojna cesta nije izgrađena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Grad je postao vlasnik Gradskog stadiona i tribina. Urbanistički plan uređenja (UPU) je pred donošenjem, a u fazi izrade je projekt Spojne ceste u Poduzetničkoj zoni i projekt uređenja centra Vrbovca. U suradnji s Hrvatskim cestama postavljen je semafor na križanju kod Autobusnog kolodvora, a projektno rješenje križanja kod benzinske pumpe je u toku. Nadalje, osnovana je Poduzetnička zona te Poduzetnički centar s ciljem bržeg razvoja poduzetništva.

Što se tiče financija i proračuna, refinanciran je stari kredit (podignut kod Hypo banke) tako što je podignut novi kredit kod Zagrebačke banke po povoljnijim uvjetima. Bilježe se iz godine u godinu i sve veći proračunski prihodi. Godine 2000. proračunski prihodi su iznosili 10,7 milijuna kuna, da bi već 2004. narasli na 23,8 milijuna.

Stanje u gospodarstvu se po svemu sudeći poboljšava, posebno nakon prodaje PIK-a Vrbovec Koncernu Agrokor. Prema Izvješću, poduzeće «Gradip» uspjelo je prebroditi najteže situacije u svojem poslovanju te osigurati pozicije za uspješno poslovanje. Komunalac Vrbovec, u kojem je naslijeđeno vrlo teško stanje, izlazi iz krize i postaje sve uspješniji, sa sve kvalitetnijim pružanjem komunalnih usluga. Grad je osigurao kreditni potencijal od 13 milijuna za kreditiranje preko programa «Poduzetnik 2», te kreditirao s 350.000,00 kn žene i mlade preko Programa kreditiranja žena i mladih.

U društvenim djelatnostima Grad je potaknuo osnivanje Vrbovečke udruge mladih, kojoj je dodjeljen prostor (Garaže). Prostor je dodijeljen i Vrbovečkoj udruzi vinara i vinogradara. Grad je osigurao, osim informacija preko Radio Vrbovca, (120.000,00 kn godišnje) i web stranicu Grada Vrbovca (7.000,00 kn godišnje), mjesečne informativne emisije na OTV-u, te sufinancira Glasnik Sv. Ivana Zeline i Vrbovca. Nije bilo potrebe za raspravom o Izvješću pa je ono poslano Gradskom vijeću na usvajanje.

Asfaltna baza

I konačno pod osmom točkom dnevnog reda ponovo je bila tema prodaja Asfaltne baze Županijskim cestama Zagrebačke županije. Kako je obrazložio direktor Komunalca Ivan Kust, u novi ugovor koji je ovaj put sastavio Komunalac ugrađene su sve primjedbe s pretprošle sjednice Poglavarstva, između ostalog da se asfaltna baza prodaje odjednom zajedno s pripadajućim zemljištem, a ne u dvije faze. No, budući da Županijske ceste nemaju osigurana sredstva za kupovinu kompletne baze, njihov je upravni odbor predložio Komunalcu da sastavi 2 ugovora prema istim uvjetima i da se prvim ugovorom proda zemljište za koje postoji lokacijska dozvola, a zatim, u roku od 15 mjeseci, preostalo zemljište sa starom asfaltnom bazom. Prema novoj procjeni ukupna vrijednost asfaltne baze sa zemljištem iznosi 2.902.000,00 kn. Poglavarstvo se složilo s time da se posao prodaje obavi u dvije faze s tim da Županijske ceste u prvoj fazi uplate 10% vrijednosti asfaltne baze i zemljišta iz druge faze kao avans koji im se u slučaju odustajanja od druge faze ne bi vratio.