Izvještaj s 30. sjednice Gradskog vijeća

U četvrtak, 7. travnja, održana je 30. sjednica Gradskog vijeća, posljednja u ovom mandatu.

Aktualni sat

Kako je uobičajeno, sjednica je započela aktualnim satom. Prvi je riječ uzeo g. Stjepan Šlibar (HDZ). On je prigovorio da Zagrebačka ulica nije očišćena od sipine koja je ostala od nasipavanja kolnika, pa ta sipina pada u kanalizacijske odvode i ružno izgleda. Po njemu trebalo bi tražiti od Hrvatskih cesta da to počisti. Odgovorio mu je pročelnik JUO, Marijan Živko, da je s Hrvatskim cestama o tome raspravljano. Prema njima nogostupi su u nadležnosti Komunalca, a ne Hrvatskih cesta.

Ivan Fiket (HDZ) uputio je pitanje gradonačelniku na temelju čega je donesena ocjena o poboljšanju gospodarsko-financijske situacije u Gradu. Zatim ga je zanimalo kad će biti sanirana Kolodvorska ulica u dijelu gdje su vršeni radovi na kanalizacijskoj mreži.

Gradonačelnik, Zlatko Herček, odgovorio mu je da se poboljšanje rezultata temelji na stalnom povećanju prihoda proračuna. Prema njegovim riječima, situacija je bila teška, ali ovih godina niti jedna udruga, organizacija nije prestala s radom zato što je Grad nije financirao. Ostvaren je manjak u proračunu. Ali Grad nije uspio naplatiti poreze, prireze i komunalnu naknadu od PIK-a Vrbovec gotovo od 3. mjeseca 2003. godine.

Na drugo pitanje Ivana Fiketa odgovorio je Marijan Živko: sanacija terena u Kolodvorskoj i Ulici braće Radića će se radi odvodnje napraviti kad se iskopi slegnu, s tim da se neće obnavljati djelomično izgrađeni nogostup u Ulici braće Radić jer je već ove godine planirana kompletna rekonstrukcija te ulice u sklopu koje će se izgraditi i nogostup.

Valenta Juršetića (HDZ) zanimalo je tko je dao sredstva za prekrivanje krovišta na zgradi POU-a. Gradonačelnik mu je odgovorio da su sredstva za prekrivanje osigurana u proračunu Grada i inače za rekonstrukciju, dogradnju Pučkog otvorenog učilišta osigurana su jednim dijelom iz Ministarstva kulture – 300.000,00, iz proračuna Grada 600.000,00 i poslan je zahtjev na natječaj Ministarstva pomorstva, prometa i veza od kojeg se očekuje oko 500.000,00 kn. Juršetić nije bio zadovoljan s odgovorom, prema njemu Grad je trebao pratiti Ministarstvo kulture u financiranju radova na zgradi POU-a.

Vlado Grežina (HSLS) je postavio pitanje je li Grad imao pravo poljoprivrednicima blokirati dio sredstava za naplatu komunalnih naknada nakon što su nedavno izgubili jedan dio poticaja za prošlu godinu za kukuruz, te zašto Grad nije «ništa uzeo u PIK-u». Isto tako ga je zanimalo zašto nije asfaltirana cesta Mlaka-Vrhovec, zašto nije popravljen most na potoku Salnik, očišćena graba Vrhovec-Negovec koja je zatrpana prilikom izgradnje brze ceste Sv. Helena-Vrbovec, te zašto nije presvučena cesta Samoborec-Peskovec?

Prema gradonačelnikovim riječima, komunalna naknada nije prisilno naplaćena samo našim poljoprivrednicima nego svim građanima. Građani moraju svoje obaveze ispunjavati da bi proračun mogao na drugoj strani intervenirati. PIK i Grad imali su određene dogovore s obzirom na situaciju u kojoj je PIK bio. PIK-u je žiro-račun bio blokiran 2 godine, međutim s novim predsjednikom uprave PIK-a dogovoreno je da će se obaveze prema Gradu izvršiti u najskorije vrijeme. Što se tiče ceste Mlaka-Vrhovec, ona je u postupku prekategorizacije u županijsku cestu. Pročelnik je nadodao da most na potoku Salnik kao i čišćenje grabe Vrhovec-Negovec i cesta Samoborec-Peskovec spadaju u nadležnost Županijskih cesta koje su o problemu obaviještene.

Predsjednika Gradskog vijeća, Željka Brglesa (SDP), zanimalo je kakav je ove godine plan održavanja cesta i kad će se realizirati s obzirom da su nakon zime mnoge ceste ostale oštećene, isto tako, kome građani mogu javiti ako uoče veće oštećenje na cesti. Pročelnik mu je odgovorio da je na nerazvrstanim cestama krpanje rupa već počelo, no ceste su u tako lošem stanju da je jako teško raditi bez presvlačenja novog sloja. Što se tiče Županijskih cesta i njima je prioritet saniranje oštećenja na cestama. Građani mogu veća oštećenja na cestama prijaviti komunalnom redarstvu na broj telefona 098/235-118 ili Komunalcu Vrbovec.

Dnevni red

Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice vijećnici su pod 2. točkom dnevnog reda raspravljali o Prijedlogu Konačnog obračuna Proračuna za 2004. godinu. Vijećnici iz HDZ-a uglavnom su kritizirali Proračun zbog manjka ostvarenih prihoda. Isto tako su kritizirali rad «Poduzetnika Vrbovec». Prema njima, to poduzeće kojemu je osnivač Grad, moralo je ostvariti i direktne prihode. Prijedlog proračuna konačno je izglasan uz 4 suzdržana glasa oporbenih vijećnika.

Treća točka – Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a grada Vrbovca – izazvala je najviše polemike. Vijećnici iz HDZ-a nisu se slagali s novim prijedlogom UPU-a u kojem je, prema odluci Poglavarstva s 58. sjednice, zemljište sjeverno od Zagrebačke ulice od Trgomonta pa do Motela Bunčić prekategorizirano u M2, tj. mješovitu namjenu – pretežito poslovnu. Podsjetimo, riječ je o parcelama koje su navodno već prodane tvrtki koja zastupa trgovački lanac Lidl. Problem je u tome što se spomenute čestice nalaze prekoputa zemljišta (inače u vlasništvu Đure Kirše, člana HDZ-a) na kojem je već otvorena trgovina Maxi Konzum.

Prijedlog UPU-a konačno je izglasan bez vijećnika iz HDZ-a koji su bojkotirali glasanje. Time je nakon produljene procedure Vrbovec konačno dobio Urbanistički plan uređenja čime je ujedno ukinut do sada važeći Generalni urbanistički plan i Detaljni plana JUG IV.

Novi UPU – namjenu površina možete skinuti u pdf formatu preko ovog linka (1.2 MB).

Ostale točke dnevnog reda prošle su bez većih rasprava. Tako je jednoglasno donesena odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu kioska (točka 4.), prihvaćeno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovca za razdoblje prosinac 2002. – prosinac 2004. godine i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005. – 2009. godine (točka 5.), te je uz jedan suzdržan glas vijećnika iz HDZ-a prihvaćeno Izvješće o realizaciji Programa rada Gradskog poglavarstva 2001/2005. godine (točka 6.).

Konačno, za mrtvozornike za područje Grada Vrbovca Vijeće je imenovalo predložilo liječnike Irenu Glad, Vesnu Knaflec, Nevenku Zukanović, Andreu Persoli i Zvonimira Zogera.