Izvještaj s 60. sjednice Gradskog Poglavarstva

U četvrtak, 5. svibnja, održana je vjerojatno posljednja sjednica Gradskog Poglavarstva u ovom sazivu. Na početku sjednice Poglavarstvo je razmatralo izvještaje svoja 2 poduzeća – Komunalca i Poduzetnika.

Prema izvještaju o radu Komunalca Vrbovec za 2004. godinu koje je Poglavarstvu podnio direktor Komunalca g. Ivan Kust Komunalac je ostvario prihod od 50.084.892,72 kn od čega dobit iznosi 637.711,87 kn. Komunalac je u 2004 smanjio broj radnika za 12, a u isto vrijeme povećao dobit za oko 6,5 milijuna kn, čime su i demantirane predizborne kritike aktualne oporbe na račun poslovanja Komunalca.

Poduzetnički centar Poduzetnik Vrbovec započeo je s radom 1. svibnja, a cilj mu je poticanje poduzetništva. Centar je opremljen zahvaljujući donaciji Zagrebačke županije u iznosu od 100.000,00 kn. Prema izvještaju koje je podnio direktor Poduzetnika Dražen Sudinec, Poduzetnik je na raspisanim natječajima ostvario sredstva za poduzetničku zonu u iznosu od 850.000,00 kn od Fonda za regionalni razvoj i 150.000,00 kn od Zagrebačke županije. A od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Poduzetnik je za provedbu edukacije dobio 21.000,00 kn. Kako stoji u izvještaju, problem za poduzetništvo u Gradu Vrbovcu i dalje je poduzetnička zona koja bez izgrađene infrastrukture ostaje nekonkurentna ostalim poduzetničkim zonama u Zagrebačkoj županiji.

Poglavarstvo je jednoglasno prihvatilo oba izvještaja.

Poglavarstvo je jednoglasno prihvatilo i zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca (3. točka). Riječ je o planu više razine od UPU-a Grada Vrbovca koji je nedavno donesen. Izmjene i dopune PPU-a Grada Vrbovca potrebne su zbog realizacije Programa poticanja proizvodnje u govedarstvu, zbog izrade projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i zbog projekta dvokolosječne pruge Dugo Selo – Vrbovec – Križevci. Procjenjuje se da će izrada izmjene plana trajati od 6 do 8 mjeseci.

Vezano uz 3. točku Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog sporazuma za izradu digitaliziranih katastarskih planova područja Grada Vrbovca. Digitalizirane karte neophodne su za izradu izmjena i dopuna PPU, a prema sporazumu za Grad Vrbovec izradit će ih Državna geodetska uprava.

Pod petom točkom Poglavarstvo je raspravljalo o zahtjevu Darka Đuranca za dodjelu građevinskog zemljišta. Gospodin Darko Đuranec hrvatski je ratni vojni invalid, a od Grada Vrbovca zahtijeva da mu se bez naknade dodijeli zemljište kako bi mogao realizirati stambeni kredit od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Individualni zahtjev Darka Đuranca Poglavarstvo je odbilo jer prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04) jedinica lokalne samouprave dužna je ustupiti građevinsko zemljište i komunalno opremanje bez naknade samo ako se radi o tzv. organiziranoj gradnji, a takve u Gradu Vrbovcu nema. No na prijedlog Josipa Jelena (SDP) Poglavarstvo je jednoglasno donijelo odluku da se zemljište u Kutenovoj ulici ponudi Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u svrhu izgradnje višestambenog objekta za potrebe rješavanja stambenih pitanja branitelja.