Grad Vrbovec sufinancira prijevoz učenika i studenata

Grad Vrbovec sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata koji imaju prebivalište na području grada sa 100 kn mjesečno.

To pravo učenici ostvaruju prilikom kupnje mjesečne karte predočenjem potvrde koju mogu dobiti u Uredu za društvene djelatnosti Grada Vrbovca. Da bi se dobila potvrda potrebno je priložiti potvrdu u upisu u školsku godinu 2006./2007. te potvrdu o mjestu boravka.

Treba napomenuti da i Zagrebačka županija sufinancira prijevoz sa 50%.