Izbori za Vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca

Gradsko vijeće Grada Vrbovca je na sjednici održanoj 19. rujna 2006. godine donijelo odluku o raspisivanju izbora za Vijeće mjesnih odbora Grada Vrbovca.

Izbori će se održati u nedjelju 5. studenog, 2006. godine.

Vijeće mjesnog odbora broji 5, 7 ili 9 članova ovisno o broju stanovnika na području mjesnog odbora. Grad Vrbovec ima 41 mjesni odbor. Za izbore je prijavljeno ukupno 68 lista, odnosno 458 kandidata koji se natječu za 265 mjesta u Vijećima mjesnih odbora.

S naših stranica možete preuzeti popis svih kandidacijskih lista, zbirnih lista te biračkih mjesta.