Financiranje prijevoza osoba starijih od 65 godina za zdravstvene potrebe

Grad Vrbovec financira prijevoz osoba starijih od 65 godina sa svojeg područja za zdravstvene potrebe. Tu je odluku donijelo Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 06. ožujka 2007.

Temeljem te odluke Gradsko poglavarstvo je na svojoj 26. sjednici 12. ožujka 2007. ovlastilo gradonačelnika za potpisivanje ugovora s prijevoznicima.

Financiranje se odnosi na prijevoz vlakom („HŽ Putnički prijevoz“ d.o.o.), autobusom („Čazmatrans-prijevoz“ d.o.o.) te korištenje usluga Obrta za taksi službu „Halo taxi“.

Korištenje javnog prijevoza vlakom i autobusom se financira u cijelosti, dok se usluge obrta „Halo taxi“ sufinanciraju u visini cijene prijevoza autobusom za određenu relaciju.

Pravo na financiranje prijevoza građani mogu ostvariti temeljem potvrde koju mogu podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Za podizanje potvrde je obavezno predočiti liječničku uputnicu.