Aktivnosti mjesnih odbora

Mjesni odbor Gaj je u srijedu, 8. kolovoza 2007. organizirao prigodnu svečanost povodom asfaltiranja 400 metara ceste u tom selu.

Vrijednost investicije je 147.000 kn a financirana je sredstvima koje je Mjesni odbor Gaj dobio iz proračuna Grada Vrbovca. Radove je izvodio Komunalac Vrbovec.

Mjesni odbor je vlastitim sredstvima u iznosu od 85.000 kn pripremio za asfaltiranje novih 400 metara te se nada da će uz pomoć grada do kraja godine asfaltirati i taj dio, rekao nam je Zdravko Pankretić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Gaj.

U Lonjici je također ovog ljeta položen novi asfalt. Asfaltiran je prostor ispred ambulante te ulica prema lovačkoj kući. Vrijednost ovih radova je 158.000 kn a radove je izvodio Komunalac Vrbovec.

Asfaltirana je također i jedna ulica u Negovcu, za to je utrošeno 50.000 kn.