Konačne liste za dodjelu stipendija

Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovca je donijelo konačne liste za dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Grad Vrbovec će ove školske godine financirati 20 učenika i 40 studentata. Učenici i studenti će ugovore o stipendiranju potpisati u srijedu, 19. prosinca u 18.00 sati.
Konačna lista – učenici
Konačna lista – studenti