Obnova župne crkve sv. Vida u Vrbovcu

U tijeku je temeljita obnova župne crkve sv. Vida u Vrbovcu.

Prošle godine su u dogovoru i pod nadzorom Konzervatorskog odjela iz Zagreba provedeni istražni konzervatorsko – restauratorski radovi unutrašnjosti crkve i vanjskog dijela, te kripte koja je u svetištu crkve. Ti radovi upućuju na činjenicu da je crkva starija 200 godina nego se je do sada mislilo.

Do sada je na župnoj crkvi izvedena drenaža s odvodom oborinskih voda, uvedeno je novo centralno grijanje u crkvu , obnovljena je oltarna slika sv. Vida iz 18. st. te vrlo vrijedno drveno raspelo, smješteno u crkvenoj kapeli koja je zadužbina grofova Patačić sagrađena 1839. godine na sjevernoj strani uz svetište. Svi su ovi radovi izvođeni uz stručnu dokumentaciju, te uz odobrenje i nadzor Konzervatorskog zavoda iz Zagreba.

U crkvi su obnovljena dva kristalna i jedan mesingani luster, osam mesinganih svijećnjaka te liturgijsko posuđe, izrađena je nova ispovjedaonica i obnovljena stara iz 1908. god. kojoj je vraćen izvorni izgled.

Pred Božić 2007. zbog narušene statike i opasnosti od urušavanja srušen je aneks tzv. kapić kod glavnog ulaza u crkvu.

Trenutno su tijeku su radovi na skidanju vanjske žbuke sa župne crkve. Vrijednost tih radova je 120.000 kuna a financiraju se sredstvima župe te iz pomoći Ministarstva kulture. Grad Vrbovec je ove godine u proračunu izdvojio 50.000 kuna za potrebe župe.