Skupština Zagrebačke županije prihvatila županijski model zbrinjavanja otpada

Skupština Zagrebačke županije je na 23. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. raspravljala o Studiji gospodarenja otpadom Zagrebačke županije. Studijom su bila predložena dva modela, regionalni i županijski.

Prema regionalnom konceptu obveza Grada Zagreba je izgradnja postrojenja za termičku obradu otpada i zbrinjavanje komunalnog otpada s područja Zagrebačke županije, dok je obveza Zagrebačke županije zbrinjavanje ukupne količine ostataka termičke obrade iz Grada Zagreba. Županijski koncept predviđa gospodarenje komunalnim otpadom isključivo unutar prostora Zagrebačke županije, a otpad bi se obrađivao Mehaničko biološkim postupkom.

Većinom glasova vijećnika Županijske skupštine odlučeno je da se raskida Sporazum o suradnji u zbrinjavanju otpada s Gradom Zagrebom te je prihvaćen županijski koncept gospodarenja otpadom mehaničko biološkim postupkom iz razloga što se može realizirati puno ranije, zahtjeva puno manji prostor i jeftiniji je. Cijena zbrinjavanja po toni otpada bi prema županijskom modelu bila 640 kn, a prema regionalnom 1078 kn.

Što to konkretno znači za građane grada Vrbovca upitali smo zamjenika župana Zagrebačke županije Damira Tomljenovića: '' Za građane Grada Vrbovca ovo znači da neće u njihovoj blizini biti odlagalište za oko 100 000 tona šljake iz zagrebačke spalionice godišnje, te da će izborom ovog modela dobiti jeftiniji i ekološki prihvatljiviji način zbrinjavanja otpada.''