Poziv za izražavanje interesa građana za rješavanje stambenih potreba putem „Programa društveno poticane stanogradnje“

Radi sagledavanja i ocjene stvarnih potreba i financijskih mogućnosti potencijalnih kupaca, te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih za realizaciju „Programa društveno poticane stanogradnje“ na području grada Vrbovca. Grad Vrbovec poziva sve zainteresirane građane da izraze svoj načelni interes za rješavanje svojih stambenih potreba putem „Programa društveno poticane stanogradnje“ (POS-a).

S naših stranica možete preuzeti poziv i anketni listić. Nakon ispunjavanja, anketni listić dostavite do 15. ožujka 2009. putem pošte ili osobno na adresu: Grad Vrbovec, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, 10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9.

Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantnih podataka u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih potreba i financijskih mogućnosti potencijalnih kupaca, a kako bi se na što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi predmetnog projekta.