Rezultati izbora za članove Savjeta mladih Grada Vrbovca

Gradsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 23. sjednici održanoj dana 23. veljače 2009. godine tajnim glasovanjem izabralo je članove Savjeta mladih Grada Vrbovca. U Savjet mladih izabrani su:

  1. Bregović Tin
  2. Nađenić Kristijan
  3. Gaščić Dijana
  4. List Marko
  5. Pankretić Valentina
  6. Sandić Aleksandar
  7. Stanec Dominik

Mandat članova Savjeta mladih traje dvije godine.