Poziv građanima – prijavite rad na crno

Pozivaju se građani da prijave sve oblike rada na crno. Prijave se mogu uputi Povjerenstvu za provedbu Sporazuma o aktivnosti na provedbi projekta „Vrbovec – Grad bez rada na crno“, koje čine predstavnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Grada Vrbovca.

Sandučići sa natpisom „stop radu na crno“ biti će postavljeni na zgradu Gradskog poglavarstva Vrbovec,Trg Petra Zrinskog 9. i zgradu ZAP-a u Vrbovcu Brdo 3/I

Rad na crno, siva ekonomija, neprijavljeni rad …. sve su to različiti pojmovi za jedan zajednički problem. Rad na crno jedna je od najvećih kočnica razvoja hrvatskog gospodarstva i prepreka ostvarenju prava na dostojanstvene uvjete rada i unapređenje životnog standarda brojnih radnika i njihovih obitelji.

Rad na crno ima mnogo lica! Najčešći oblici rada na crno u Republici Hrvatskoj su: Poslodavac vas nije prijavio! Poslodavac vam ne isplaćuje plaću! Poslodavac vam dio plaće isplaćuje „na ruke“! Poslodavac vam ne plaća prekovremeni rad ! Poslodavac traži da radite duže radno vrijeme od vremena koje je propisano i dopušteno Zakonom o radu!