Uređenje Trga Petra Zrinskog

Radovi na obnovi Trga Petra Zrinskog bliže se kraju.

Radnici Komunalca prošli su tjedan polagali zadnje kocke, i sada slijedi završno dotjerivanje. Zasađeno je drveće, postavljaju se klupe, reklamni panoi, stalci za bicikle i druga oprema.

Završetak radova planira se za kraj travnja.