Počelo primanje zahtjeva za pomoć u nabavi drva za ogrijev

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vrbovca započeo je zaprimati zahtjeve za priznavanje prava o podmirenju troškova nabavke drva za ogrjev i ove godine. Pravo na podmirenje troškova u obliku jednokratne pomoći od 950,00kn po kućanstvu ima prvenstveno socijalno ugroženo stanovništvo tj. oni registriranu u Centru za socijalnu skrb Vrbovec kao primatelji stalnih i povremenih pomoći, te oni sa mjesečnim primanjima manjim od 500,00 kn po članu kućanstva. Uz Zahtjev priložiti je potrebno i Potvrdu o visini dohotka za sve članove kućanstva od strane Porezne uprave – Ispostava Vrbovec.

Zahtjevi se podižu i predaju u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vrbovca, Trg P. Zrinskog 9, Vrbovec, soba br. 29 radnim danom od 07.00 – 15.00 sati. Zahtjeve o novčanoj pomoći za nabavku drva za ogrjev mogu podnesti samo osobe sa područja Grada Vrbovca, a rok za podnošenje je 15. rujna 2009. godine.