Stožer zaštite i spašavanja Grada Vrbovca analizirao stanje u sustavu

Stožer zaštite i spašavanja Grada Vrbovca održao je svoju 5. sjednicu u srijedu, 16. rujna 2009. u prostorijama Grada Vrbovca. Na dnevnom redu bila je analiza stanja sustava zaštite i spašavanja te smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu.

Nakon što je gradonačelnik Vladimir Bregović otvorio sjednicu i pozdravio nazočne o aktivnostima koje su do sada provedene temeljem zadanih smjernica za 2009. godinu izvješće je podnio Tomica Pisačić, pročelnik za društvene djelatnosti Grada Vrbovca. On je naveo kako su imenovani Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo zaštite i spašavanja te su utvrđene pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje i donesena odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite.

Za izvršenje zadaća zaštite i spašavanja angažirati će se: Dobrovoljna vatrogasna društva na području grada uz koordinaciju Vatrogasne zajednice Vrbovec, Crveni križ, Dom zdravlja Vrbovec, Kinološka udruga Vrbovec, Komunalno poduzeće Komunalac Vrbovec i Veterinarska stanica Vrbovec.

U proračunu grada Vrbovca za 2009. godinu za potrebe zaštite i spašavanja predviđeno je 1033.400,00 kn što je za 200.400,00 kn više u odnosu na 2008. godinu.

Napravljen je i program mjera zaštite od požara a u priprema se izrada Procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja stanovništva.

Pročelnik Pisačić istaknuo je kao manjkavosti sustava zaštite i spašavanja činjenice da financiranje nije određeno prema postotku već zasnovano na procjeni lokalne samouprave, da članovi zapovjedništva nisu prošli odgovarajuću obuku te nedostatak odgovarajuće opreme.

Nakon izlaganja pročelnika govorila je gospođa Jelena Musić, predstavnica Područnog ureda zaštite i spašavanja Zagreb koja je pozitivnim ocijenila sustav zaštite i spašavanja na području grada Vrbovca u 2009. godini s osnovnim temeljem da nositelj Civilne zaštite bude vatrogastvo. Izvješće o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja u 2009. godini na području Grada Vrbovca usvojeno je jednoglasno.

Pročelnik Pisačić predložio je slijedeće smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2009:

  • nastavak dobre suradnje između Područnog ureda zaštite i spašavanja Zagreb Grada Vrbovca
  • izrada i stalno revidiranje planskih dokumenata iz područja Zaštite i spašavanja
  • razvijanje daljnjih mjera za razvoj sustava zaštite i spašavanja
  • izrada programa zaštita od požara i plan rada zimske službe
  • financiranje sustava Zaštite i spašavanja
  • nabava opreme i kvalitetnija obuka članova Zapovjedništva
  • daljnji razvoj i opremanje vatrogastva i takozvanih ''gotovih snaga''
  • daljnja podrška udrugama koje se bave zaštitom i spašavanjem

Smjernice su također jednoglasno usvojene.