Poziv za prethodnu raspravu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo objavio je poziv za prethodnu raspravu o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca te Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Vrbovec.

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu UPU-a Grada Vrbovca i UPU-a sportsko-rekreacijske zone Vrbovec provest će se dana 13. travnja 2010. godine u 12.00 sati u Gradskoj Vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

S naših stranica možete preuzeti poziv za prethodnu raspravu: poziv za prethodnu raspravu