Raspisani izbori za Vijeća mjesnih odbora

Na 13. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 30. studenog 2010. godine donesena je Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca. Za dan provedbe izbora određen je 23. siječanj 2011. godine (nedjelja). Sukladno odredbama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca rok za predlaganje lista počinje teći od 01. prosinca 2010. godine i traje zaključno do 12. prosinca 2010. godine.

Pravo predlaganja lista imaju sve registrirane političke stranke (jedna ili koalicija) te birači. Ukoliko listu predlažu birači nužno je prikupiti potpise podrške srazmjerno broju birača i to kako slijedi:

  • 10 potpisa potpore za članove mjesnih odbora koji ima do 200 birača
  • 20 potpisa potpore za članove mjesnih odbora koji ima od 200 do 400 birača
  • 30 potpisa potpore za članove mjesnih odbora koji ima preko 400 birača

Nadalje, za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran svaki kandidat s navršenih 18 godina života koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora za koji se kandidira. Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici.

Ovjera potpisa te predaja kandidacijskih lista vršiti će se u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, soba 39 i to radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, 11. prosinca 2010. godine (subota) od 08,00 do 18,00 sati a zadnji dan za dostavu lista tj. 12. prosinca 2010. godine (nedjelja) od 09,00 do 24,00 sati.

Svi potrebni obrasci i informacije vezane uz izbore za Vijeća mjesnih odbora mogu se dobiti u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva.

Broj telefona Gradskog izbornog povjerenstva 2791- 116.