Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca

S naših stranica možete preuzeti Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca te obrazac prijavnice. Prijave se podnose do zaključno 14. srpnja 2011. a više informacije može se dobiti u Uredu gradonačelnika Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, soba 40, u vremenu od 8.00 do 14.00 sati ili na e-mail: katarina.skudar.vincek@vrbovec.hr.

Javni poziv

Obrazac prijavnice