Poziv na izbore za Vijeća nacionalnih manjina

S naših stranica možete preuzeti poziv na izbore za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati u nedjelju, 10. srpnja 2011. Poziv na izbore