Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca

radsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 21. sjednici održanoj dana 06. rujna 2011. godine donijelo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca. S naših stranica možete preuzeti Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca te obrazac prijavnice. Prijave se podnose do zaključno 27. rujna 2011. a više informacije može se dobiti u Uredu gradonačelnika Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, soba 40, svakog radanog dana od 8 do 14 sati ili na broj telefona 01/2799-904.

Javni poziv

Obrazac prijavnice