Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije

Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije objavljen je u Večernjem listu 29.rujna 2011., a otvoren je za podnošenje prijava: od 30. rujna 2011. do 14. listopada 2011. godine.

Svi kandidati koji se odluče zatražene dokumente donijeti osobno, koji žele preuzeti obrasce ili kojima su potrebne detaljne upute, mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 14, tel. 6009-492, isključivo od 8,00 do 13,00 sati, kada će biti prisutan nadležni referent koji će moći pregledati dokumentaciju i dati daljnje upute.

S naših stranica možete preuzeti tekst natječaja i obrazac za prijavu.