Objava liste kandidata za Savjet mladih grada Vrbovca

Odbor za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 7. prosinca 2011. donio je Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih grada Vrbovca. Listu možete preuzeti s naših stranica: lista kandidata za Savjet mladih