Objava Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca

Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 23. sjednici održanoj 3. studenoga 2011. donijelo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca.

Prijedlozi se podnose od 15. do 29. studenog 2011. godine. Sve potrebne informacije mogu dobiti u Uredu gradonačelnika, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, soba 40, na broj telefona 01/2799-904 i na e-mail: katarina.skudar.vincek@vrbovec.hr.

S naših stranica možete preuzeti tekst Javnog poziva te obrazac za prijavu:
Tekst javnog poziva

Obrazac za prijavu