Izvješće s kolegija gradonačelnika sa suradnicima

U ponedjeljak, 9. srpnja 2012. gradonačelnik Vladimir Bregović održao je redoviti kolegij sa svojim zamjenicima i pročelnicima.

Ponajprije se raspravljalo o zahtjevu Komunalca za izjednačavanjem cijene vode za gospodarstvo i građanstvo prema kojem bi cijena vode za gospodarstvo pala a za građane porasla. Zatražena je kalkulacija cijene, a u toj kalkulaciji utvrđena su nepravilnosti toga što dobar dio vode Komunalac crpi iz vlastitih izvora. Nije dana suglasnost na zahtjev i zatraženi su dodatni podaci od Komunalca.

Nadalje bilo je riječi o sređivanju imovinsko pravnih odnosa za odlagalište smeća Beljavine. Tu se spornom pokazala visina procijenjene vrijednosti koja je dosta manja od sredstava koja su proteklih godina uložena u uređenje odlagališta. O toj problematici se tek počelo raspravljati i gradonačelnik pozdravlja inicijativu da se srede imovinsko pravni odnosi.

Na kolegiju je usuglašen tekst natječaja za prijevoz školske djece a temeljem odluke Gradskog vijeća raspisati će se i natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec.

Bilo je riječi i o pripremi natječaja za radna mjesta u Upravom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo koji bi se trebali provesti tijekom ljeta te je analiziran rad djelatnika koji su primljeni bez zasnivanja radnog odnosa uz državnu potporu a rade sređivanju registra nekretnina.