Obnova društvenih domova

Pripremaju se obnove domava u Poljanskom lugu i Luki. Grad je od Županijedobio iznos od 70.000 kuna za obnovu doma u Poljanskom Lugu, a na rezervaciji je isti iznos za obnovu doma u Luki. Mjesni odbor će pokrenuti postupak ustupanja radova na obnovi a istovremeno će Upravni odjel započeti postupak legalizacije objekta. Za dom u Luki je taj postupak pokrenut i ovih dana se očekuje potvrda projekta i početak radova na obnovi.

Dom u Peskovcu je na taj način obnovljen još prošle godine a ove godine je dodatnim radom mještana te angažmanom Dobrovljnog vatrogasnog društva uređena sala na katu i okoliš.