Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja

Grad Vrbovec dugi niz godina u suradnji sa Zagrebačkom županijom sufinancira umjetno osjemenjivanje krava. Zbog izmijenjenih uvjeta dodjele pomoći i potpora u poljoprivredi, ovih dana dogovoren je novi način sufinanciranja sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom novi način sufinanciranje putem udruga: Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskih goveda i Saveza udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda.

Grad Vrbovec će i dalje sa 30 kuna a Zagrebačka županija sa 70 kuna sufinancirati osjemenjivanje za preporučene bikove visoke kvalitete. Za ostale bikove gradska i županijska subvencija iznose po 30 kuna, dakle ukupno 60 kuna po osjemenjivanju.