Najava projekata

U tijeku je sređivanjem imovinsko pravnih odnosa za nastavak izgradnje Vinogradske ulice kroz kompenzacije kojima se vlasnici zemljišta oslobađaju komunalnog doprinosa za buduću izgradnju.

Projektirati će se također nogostup u ulici Stjepana Radića. Također će se raditi projekt rekonstrukcije krovišta zgrade na gradskom stadionu gdje se planira zamjenom pokrova i povisicama na katu dobiti još jedna dvorana za borilačke sportove.

Paralelno s time, grad je dobio ponudu Hokejskog saveza hrvatske za zajednički projekt izgradnje dvorane za hokej na ledu. Tu bi grad sudjelovao sa zemljištem i infrastrukturom koju ima u sportsko rekreativnoj zoni na sajmištu, Hokejski savez bi sudjelovao izradom projekta te aplikacijom za fondove Europske unije gdje postoje rezervirana sredstva za izgradnju takvih dvorana. O ovome raspravljati će se na slijedećoj sjednici gradskog vijeća.