Nove cijene vode u Vrbovcu

Grad Vrbovec dao je 22. kolovoza 2012. suglasnost Komunalcu na Odluku o cijeni vode, kojom se izjednačavaju cijene vode za gospodarstvo i za domaćinstva. Nove cijene vode primjenjuju se od 1. rujna 2012. Odluku o cijeni vode možete preuzeti sa mrežnih stranica Komunalca: komunalac-vrbovec.hr

Grad će ovih dana također uputiti Komunalcu zahtjev da dobit koju ostvaruje na razlici u cijeni vode koju crpi na izvoru Blanje, riječ je o 448.000 kubičnih metara godišnje, mora investirati u vodovodnu mrežu.