Zagrebačka županija objavila natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente

Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije objavljen je u Večernjem listu 27. rujna 2012., a otvoren je za podnošenje prijava: od 27. rujna 2012. do 12. listopada 2012. godine.

Svi kandidati koji se odluče zatražene dokumente donijeti osobno, koji žele preuzeti obrasce ili kojima su potrebne detaljne upute, mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 13, tel. 6009-492, isključivo od 8,00 do 13,00 sati, kada će biti prisutan nadležni referent koji će moći pregledati dokumentaciju i dati daljnje upute.

S naših stranica možete preuzeti odluku o raspisivanju, tekst natječaja i obrazac za prijavu.

Odluka o raspisivanju natječaja

Tekst natječaja

Obrazac za prijavu