Održana 29. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće grada Vrbovca održalo je svoju 29. sjednicu u četvrtak, 4. listopada te u utorak 9. listopada. Sjednica je započela minutom šutnje kojom je odana počast preminulom predsjedniku Hrvatskog sabora Borisu Špremu.

Nakon aktualnog sata gradski vijećnici raspravljali su stanju sigurnosti u gradu. Izvješće je podnijela Sonja Barić, načelnica Policijske postaje Vrbovec.

Ona je iznijela statističke podatke za prvih osam mjeseci ove godine koji bilježe pad kriminaliteta te rekla kako smatra temeljem tih podataka stanje sigurnosti na području Policijske postaje Vrbovec zadovoljavajućim, no statistički podaci i subjektivni osjećaj su dvije različite stvari, nastavila je načelnica Barić. Naime činjenica je da su zadnji događaji utjecali na to da su se građani u svojem gradu počeli osjećati nesigurno jer se uglavnom tijekom vikenda u kasnim noćnim satima događa remećenje javnog reda i mira s elementima nasilja uglavnom među mladima. Na užem području centra Vrbovca dogodilo se 11 slučajeva remećenja javnog reda i mira u kojima je 6 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, a protiv 14 počinitelja podnijete su kaznene prijave. Načelnica Sonja Barić predložila je gradskom vijeću da ponovo razmotri odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata te gradonačelniku sazivanje sjednice Vijeća za prevenciju.

Nakon toga je uslijedila rasprava na kraju koje je gradsko vijeće donijelo zaključak u kojem izražava žaljenje osobama koje su stradale ili oštećene u nemilim događajima te osuđuje sve osuđuje sve događaje vezane uz remećenje javnog reda i mira. Također je najavljeno sazivanje sjednice Vijeća za prevenciju.

Na dnevnom redu bilo je i izvješće o poslovanju Komunalca za 2011. godinu koje je podnio direktor Dražen Sudinec. Tijekom 2011. vrbovečki Komunalac zabilježio je gubitak od oko 850 tisuća kuna. Gradonačelnik Vladimir Bregović imao je primjedbe vezane za obračun cijena vode i te amortizaciju koja je obračunata na komunalnu infrastrukturu. Istaknuo je kako je u cijeni vode obračunat gubitak koji se u potpunosti pokriva iz vodocrpilišta Blanje, također kako se prihod ostvaren prodajom vode iz Blanja mora uložiti u vodovodnu mrežu na našem području. Kad je u pitanju obračun amortizacije, koja je u protekloj godini iznosila oko 6,7 milijuna kuna gradonačelnik je istaknuo kako je amortizacija obračunata na infrastrukturi koja je uglavnom financirana ili sufinancirana od strane grada, države ili samih građana. Prihod Komunalca umanjen je za iznos amortizacije te na taj način grad, koji ima 59 posto vlasništva Komunalca, gubi potencijalnu dobit.

Na kraju rasprave prihvaćen je zaključak gradonačelnika Bregovića u kojem se predlaže da Uprava Komunalca pokrene postupak prijenosa vlasništva nad izgrađenom infrastrukturom, objektima i zemljištem čiju je izgradnju financirao ili sufinancirao grad Vrbovec, država ili građani. Gradonačelnik je zadužen da kontaktira odvjetnika i pripremi tužbu prema komunalcu i predstavniku grada u tom dioničkom društvu zbog umanjene dobiti po završnom računu za 2011. godinu. Predsjednik Gradskog vijeća i predstavnik grada u Skupštini Komunalca najavio je sazivanje skupštine društva za 30. listopada kada će biti zatražena interna revizija poslovanja od 2005. do 2011. godine.

Gradsko vijeće također je jednoglasno usvojilo inicijativu za izgradnju hokejske dvorane u Vrbovcu, koju je predstavio Gordan Hanžek, član odbora za razvoj hokeja u Hrvatskom savezu hokeja na ledu.

Ako dođe do realizacije ovog projekta Hokejski savez financirati će izradu projektne dokumentacije a obaveza grada bi bila bi uplata komunalnog doprinosa te dodjela zemljišta. Gradnja dvorane bi se financirala uz pomoć Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a refinanciranje kredita predviđeno je iz strukturnih fondova Europske unije.

Gradsko vijeće također je donijelo Projekt ukupnog razvoja grada. Projekt je izradila Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije, a u ime Agencije vijećnicima predstavio ga je Lovro Benčević.

Polugodišnje izvješće o izvršenje gradskog proračuna vijećnicima je podnijela pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Petanjek. U prvom polugodištu prihodi su 38% a rashodi 40% od planiranih. Pročelnica Petanjek istaknula je kako grad usprkos teškoj situaciji uspijeva podmirivati svoje osnovne obveze u roku.

Franjo Simić, direktor Radio Vrbovca podnio je izvješće o poslovanju radija u 2011. godini. Radio je u prošloj godini poslovao pozitivno, no na rubu likvidnosti. Da bi se to ostvarilo maksimalno su smanjeni troškovi i plaće 10%. Direktor Simić pohvalio je vrijednu ekipu svojih suradnika koja u teškim uvjetima odgovorno radi svoj posao.

Gradsko vijeće također je izabralo Nadu Kušić za ravnateljicu Narodne knjižnice Vrbovec i u narednom mandatu.