U tijeku je izrada gradskog proračuna

Gradonačelnik sa svojim suradnicima intenzivno radi na izradi proračuna grada Vrbovca za iduću godinu. Proračun bi trebao uskoro biti završen a gradonačelnik će sazivanje gradskog vijeća zatražiti najvjerojatnije za 22. studenoga 2012. godine.