Objava natječaja za zakup poslovnog prostora

Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Vrbovca KLASA: 372-03/12-04/01, URBROJ: 238/32-04/06-12-1 od 26. studenog 2012. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Grada Vrbovca, podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, objavljuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora Grada Vrbovca. Tekst natječaja