Poziv na besplatni seminar o fiskalizaciji

Udruženje obrtnika Vrbovec organizira u četvrtak, 13. prosinca 2012. u 13.00 sati u hotelu Bunčić seminar o fiskalizaciji. Pozivaju se obrtnici, poduzetnici, udruge i ostali zainteresirani. Poziv za seminar