Sređivanje imovinsko pravnih odnosa za društvene domove

Na području grada Vrbovca nalazi se trideset i jedan društveni dom. Ovih dana se u gradu intenzivno radi na sređivanju imovinsko pravnih odnosa kako bi se moglo pristupiti legalizaciji društvenih domova.

U tu svrhu su zatraženi podaci iz katastra i gruntovnice za domove koji se ovih dana očekuju, a zatim će biti organizirani sastanci svih mjesnih odbora i dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje će biti objašnjeno koje su njihove zadaće i na koji način će se provesti legalizacija i riješit održavanje tih objekata.