Provedena prethodna rasprava o II. izmjeni i dopuni urbanističkog i prostornog plana uređenja Grada Vrbovca

Gradsko vijeće grada Vrbovca na 26. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. donijelo je Odluku o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca te Odluku o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca. (Glasnik Zagrebačke županije 11/2012.)

Temeljem tih odluka postupkom Javne navabe odabran je stručni izrađivač (Arhitektonski atelier deset d.o.o).

U srijedu 23. siječnja 2013. provedena je prethodna rasprava o nacrtu prijedloga sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Svrha prethodne rasprave je pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora.

U skladu s prihvaćenim mišljenjima, smjernicama i preporukama iz prethodne rasprave dopunit će se Nacrti prijedloga izmjena i dopuna Planova te dostaviti Gradonačelniku, radi upućivanja na javnu raspravu.