Priprema se rekonstrukcija gradskog stadiona

U tijeku su pripreme za rekonstrukciju krova na zgradi gradskog stadiona. Riječ je o zamjeni i podizanju pokrova na zgradi stadiona čime bi se dobila još jedna manja dvorana veličine 14×18 metara. Građevinska dozvola je dobivena, a grad se planira javiti na natječaj Hrvatskog olimpijskog odbora „Aktivne zajednice“ putem kojeg bi se moglo dobiti do 70.000 kuna za ovaj projekt.