Gradnja vodovoda u Luki

Proteklog tjedna održan je sastanak predstavnika grada i Mjesnog odbora Luka te je definirano da će se odmah po završetku gradnje vodovoda od magistralnog vodovoda do Novog Sela, koja je u tijeku, odmah se nastavlja gradnja dodatnih 400 metara koju će Komunalac ugovoriti sa sadašnjim izvođačem a financiran će biti iz cijene vode. Komunalac nudi građanima ugovaranje priključka na 36 rata.