Pravna klinika u Vrbovcu

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je osnovana u jesen 2010., i uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta.

U sklopu djelovanje klinike organizirani su posjeti gradovima u Republici Hrvatskoj tijekom kojih studenti završnih godina studija pružaju besplatno pravno savjetovanje svim zainteresiranim.

U ponedjeljak, 22. travnja 2013. od 11.00 do 14.00 sati u prostoru gradske uprave Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, u soba 39 građani mogu potražiti pravne savjete od studenata prava uključenih u rad Pravne klinike.

opširnije…