Suradnja Vrbovca i Kispesta

Ove je godine nastavljena suradnja između Vrbovca i Kispesta u vidu razmjene učenika na ljetovanju. Dvadesetak učenika osmih razreda vrbovečkih osnovnih škola boravilo je početkom srpnja u Mađarskoj, posjetili su Budimpeštu te osam dana bili na Balatonu.

Istovremeno je dvadeset učenika iz Kispesta posjetilo Vrbovec, a nakon toga otputovali u Nerezine gdje su bili desetak dana.

Ove je godine nastavljena suradnja između Vrbovca i Kispesta u vidu razmjene učenika na ljetovanju. Dvadesetak učenika osmih razreda vrbovečkih osnovnih škola boravilo je početkom srpnja u Mađarskoj, posjetili su Budimpeštu te osam dana bili na Balatonu.

Istovremeno je dvadeset učenika iz Kispesta posjetilo Vrbovec, a nakon toga otputovali u Nerezine gdje su bili desetak dana.

Ovaj je program proveden uz podršku programa Europske unije "Europe for Citizens" ("Europa za građane").